CollapseShow info

Glamorous

Ph:Thomas Ortolan

Model: Gabriella Pires

Mua: Chiara Bullo